DHL Customs Duty Calculator

Last Update: September 13th, 2021

$
Custom Value KSh 0.00
Import Duty KSh 0.00
VAT KSh 0.00
Import Declaration Fee KSh 0.00
Railway Development Levy KSh 0.00
Consession KSh 0.00
KEBS Fee KSh 0.00
DHL Admin Fee KSh 0.00
Total KSh 0.00